Menüler
Haberler
Görev Alanı
DSİ 1. Bölge Müdürlüğü Marmara Bölgesinde yer almakta ve merkez Bursa olmak üzere Kocaeli ve Yalova illerini kapsamaktadır. Toplam 15 125 km2 alana sahip bu üç ilimizde 5 071 276 kişi (2017) yaşamaktadır.
Tarihçe
Bursa’da DSİ faaliyetleri olarak tanımlayabileceğimiz kurutma, sulama, taşkın koruma, su getirme, enerji üretme gibi faaliyetler ilk kez 1889 tarihinde Bursa’ya Vali olarak atanan Mahmut Celalettin Paşa döneminde İtalyan mühendis Ravotti’ye Bursa ovasının taşkınlardan korunması ve ovada yer alan bataklıkların devamı...