Menüler

DSİ 1. Bölge Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri 11. Şube Müdürlüğü ‘’İş Ortaklığı İşyerleri’’ İle Devam Etmekte

20.10.2017
DSİ 1. Bölge Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri 11. Şube Müdürlüğü ‘’İş Ortaklığı İşyerleri’’ İle Devam Etmekte

DSİ 11. Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında yer alan ve yüklenici şirketlerin iş ortaklığı taahhüdü altında yapımı devam eden ‘’Gemlik İçme Suyu İsale Hattı, Büyük Kumla Barajı Tamamlanması ve Havza İletim Hattı İnşaatları’’ iş yerleri;

Genel Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu ‘’Kontrol Teşkilatı İş Sağlığı ve Güvenliği Denetim Formu’’ dikkate alınarak iş yerinde İş Sağlığı ve Güvenliğini temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en alt düzeye indirmek, can ve mal emniyetinin sağlanmak ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu gerekliliği olarak asıl işverence (DSİ 1. Bölge Müdürlüğü) denetlenmiştir.

Çalışma İlişkileri Şefi ( A) sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Emine YALÇIN, Sağlık Personeli Tuba GEMİCİ ve İş Güvenlik Teknikeri Hakan SEVEN olmak üzere teşkil edilen heyet ile birlikte DSİ 11.Şube Müdürlüğü Kontrol Mühendisleri Ali KAN ve Nogay KUŞ ile 18.10.2017 tarihinde iş yerlerine giderek denetlenmiş belirlenen hususların rapor ile sunulacağı bildirilmiştir.