Menüler

BURSA İL SU YÖNETİMİ KOORDİNASYON KURULU 31.10.2018 TARİHLİ TOPLANTISI

13.11.2018
BURSA İL SU YÖNETİMİ KOORDİNASYON KURULU 31.10.2018 TARİHLİ TOPLANTISI

Mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 20.05.2015 tarih ve 29361 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" gereğince Bursa İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 2018 yılı üçüncü toplantısı Bursa Vali Yardımcısı Sayın Abidin ÜNSAL’ın Başkanlığında, 31.10.2018 tarihinde DSİ 1. Bölge Müdürlüğü Setbaşı Sosyal Tesisleri Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir.  

Söz konusu toplantıya; DSİ 1. Bölge Müdürü Hayati ÇELENK, Bursa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü M. Latif DENİZ, Bursa Meteoroloji İl Müdürü Mehmet YERGİN, DSİ 1. Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet ALBOSTAN, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı V. Selçuk YALÇIN, BUSKİ Genel Müdürlüğü Daire Başkan Vekili Alaattin GÜNGÖRDÜ, Yenişehir Belediye Başkanlığı’nın, kamu kurum/kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, Yenişehir Sulama Birliği ve organize sanayi bölge müdürlüklerinin temsilcileri ile Uludağ Üniversitesi öğretim üyeleri katılım sağlamışlardır.

            Toplantıda; DSİ 1. Bölge Müdürlüğü Su Kalitesi İzleme Başmühendisi E. Nazlı SIKIK tarafından “Boğazköy Baraj Gölü Havzası Su Kalitesi İzleme Çalışmaları” DSİ 1. Bölge Müdürlüğü Toprak Drenaj Başmühendisi Talat USTA tarafından “Yenişehir Ovası Toprak Kaynakları ile İlgili Çalışmalar”, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Beyami UĞUR tarafından “Boğazköy Barajı ve Sulama Sistemi ile Sulanan Tarım Arazilerinin Mevcut Durumdaki Bitki Deseni ile İlgili Çalışmalar”, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü temsilcisi Şeniz GÜVENAL tarafından “Boğazköy Baraj Gölü Havzasındaki Çevresel Kirlilik Kaynakları, Çevresel Altyapı Tesisleri ile Söz Konusu Havzada Gerçekleştirilen/Gerçekleştirilecek Çalışmalar”, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma İşletme Müdürü Osman ÖZCAN tarafından “İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi” konularında sunumlar yapılmıştır. Sunumlar sonrası katılımcıların soru, görüş ve önerileri paylaşılmıştır.