Menüler

BURSA İL SU YÖNETİMİ KOORDİNASYON KURULU 20.06.2019 TARİHLİ TOPLANTISI

25.06.2019
BURSA İL SU YÖNETİMİ KOORDİNASYON KURULU 20.06.2019 TARİHLİ TOPLANTISI

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca hazırlanarak 18 Ocak 2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Havza Yönetimi Merkez Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurullarının Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ” gereğince, Bursa İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 2019 yılı toplantısı Bursa Vali Yardımcısı Sayın Abidin ÜNSAL’ın Başkanlığında, 20.06.2019 tarihinde DSİ 1. Bölge Müdürlüğü Setbaşı Sosyal Tesisleri Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir.  

Söz konusu toplantıya; İznik Kaymakamı Bülent BAYRAKTAR, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir AYDIN, Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın AKIN, DSİ 1. Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet ALBOSTAN,  BUSKİ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı Alaattin GÜNGÖRDÜ, Bursa Meteoroloji İl Müdürü Mehmet YERGİN, Orhangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürü M. Gürkan KABUL, Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakan ARANMAZ, Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Feza KARAER, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi temsilcileri, Orhangazi ve Yenişehir Ziraat Odası başkanları, kamu kurum/kuruluşlarının temsilcileri, sulama birlikleri ve organize sanayi bölge müdürlükleri temsilcileri katılım sağlamışlardır.

Toplantıda; TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başuzmanı Oltan CANLI tarafından “Boğazköy Baraj Gölü Havzası Su Kalitesi İzleme Çalışmaları”, DSİ 1.Bölge Müdürlüğü Planlama Şube Müdürü Mustafa GÖRDELİ tarafından “Boğazköy Barajı ve İznik Gölü ile İlgili İçme Suyu Amaçlı Planlamalar” ve DSİ 1. Bölge Müdürlüğü Su Kalitesi İzleme Başmühendisi Elif Nazlı SIKIK tarafından “İznik Gölü Alt Havzası Su Kalitesi İzleme Çalışmaları” konulu sunumlar yapılmıştır. Sunumlar sonrası katılımcıların soru, görüş ve önerileri paylaşılmıştır.
su yonetimi 25061

suyonetimi25061

su yonetimi 250612

su yonetimi 250613

su yonetimi 250614

su yonetimi 250615