Menüler

18.06.2018 tarihi itibariyle ünitelerimizin tümünde 752 personel çalışmaktadır. Bunun 239'u Teknik Hizmetler, 64'ü Genel İdari Hizmetler, 4 Sağlık Hizmetleri, 3 Avukatlık Hizmetleri ve 15 personel Yardımcı Hizmetler olmak üzere 325 memur, 31 personel 4/B (DSİ), 13 personel 4/B (Sözleşmeli Personel), 213 S/S daimi personel, 6 Rasatçı (Geçici İşçi), 158 İşçi (696 KHK), 6 Geçici İşçi (696 KHK) çalışmaktadır. 

Buna göre Bölgemizde çalışan toplam personel sayısı 752'dir. 

Teknik Hizmetler

239

Genel İdari Hizmetler 

64

Sağlık

4

Avukatlık Hizmetleri

3
Yardımcı Hizmetler 15

 

Memur

325

S/S Daimi Personel

213
Geçici (Rasatçı) 6

4/B (DSİ)

31
 4/B (Sözleşmeli Personel)
 13

 İşçi (696 KHK)  158

 Geçici İşçi (696 KHK)
 6

TOPLAM 752