31.12.2019 tarihi itibariyle ünitelerimizin tümünde 731 personel çalışmaktadır. Bunun 253'ü Teknik Hizmetler, 57'si Genel İdari Hizmetler, 3 Sağlık Hizmetleri, 4 Avukatlık Hizmetleri ve 14 personel Yardımcı Hizmetler olmak üzere 331 memur, 32 personel 4/B (DSİ), 15 personel 4/B (Sözleşmeli Personel), 191 S/S daimi personel, 5 Rasatçı (Geçici İşçi), 152 İşçi (696 KHK), 5 Geçici İşçi (696 KHK) çalışmaktadır. 

Buna göre Bölgemizde çalışan toplam personel sayısı 731'dir. 

Teknik Hizmetler

253

Genel İdari Hizmetler

57

Sağlık

3

Avukatlık Hizmetleri

4
Yardımcı Hizmetler 14

 

Memur

331

S/S Daimi Personel

191
Geçici (Rasatçı) 5

4/B (DSİ)

32
 4/B (Sözleşmeli Personel)
 15

 İşçi (696 KHK)  152

 Geçici İşçi (696 KHK)
 5

TOPLAM 731


Menüler