Menüler

15.05.2017 tarihi itibariyle ünitelerimizin tümünde 593 kadrolu personel çalışmaktadır. Bunun 238'i teknik hizmetler ve 66'sı genel hizmetler, 3 sağlık hizmetleri, 3 Avukatlık hizmetleri, 19 Yardımcı hizmeler ile 28 4/C olmak üzere 329 memur, geri kalan 230 S/S daimi personeldir. Geçici işçi (Rasatçı) olarak da 6 işçi çalışmaktadır. Buna göre Bölgemizde çalışanların toplam sayısı geçici işçiler ile birlikte 593 'tür.

  

Teknik Hizmetler

238

Genel İdari Hizmetler 

66

Sağlık

3

Avukatlık Hizmetleri

3
Yardımcı Hizmetler 19

 

Memur

329

S/S daimi personeli

230
Geçici (Rasatçı) 6

4/C Geçici

28
TOPLAM 593