BURSA İL SU YÖNETİMİ KOORDİNASYON KURULU’NUN 28.06.2021 TARİHLİ TOPLANTISI

2.07.2021 / Gösterim Sayısı : 267 / Arşiv

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca hazırlanarak 18 Ocak 2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Havza Yönetimi Merkez Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurullarının Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ” gereğince; Bursa İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 2021 yılı toplantısı çevrimiçi olarak, Bursa Vali Yardımcısı Sayın Dr. Yusuf Gökhan YOLCU Başkanlığında, 28.06.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

Söz konusu toplantıya; DSİ 1. Bölge Müdür Yardımcısı Şaban EFE, BUSKİ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı Alaattin GÜNGÖRDÜ, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyeleri ayrıca DSİ Genel Müdürlüğü ile Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün, kurum ve kuruluşların, sulama birlikleri ile organize sanayi bölge müdürlüklerinin temsilcileri katılım sağlamışlardır.

Toplantıda ilk olarak Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcisi Ziraat Mühendisi Sayın Aylin GÜNEŞ tarafından “Sularda Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğinin Kontrolü Çalışmaları” konulu sunum gerçekleştirilmiştir. “Bursa YAS Durumu, Yeraltı Sularının Korunmasına ve Kullanılmasına İlişkin Olarak Yürütülen İzleme, İzinlendirme, Denetim ve YAS Depolaması Yapımı Çalışmaları” konulu sunum DSİ 1. Bölge Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltı Suları Şube Müdürü Sayın Kemal OLGUN tarafından yapılmıştır. Sonrasında “Türkiye Atık Sularında SARS-CoV-2 Taranması ile Covid-19 Yayılımının İncelenmesi Projesi Gelişmeleri: Rutin Takipler, Erken Uyarı, Mutant Tespiti, Gösterge (Dashboard) Uygulaması” konulu sunum Sayın Doç. Dr. Bilge ALPASLAN KOCAMEMİ tarafından gerçekleştirilmiştir. Sunumlar sonrası katılımcıların soru, görüş ve önerileri paylaşılmıştır.