Personel Durumu

31.12.2021 tarihi itibariyle ünitelerimizin tümünde 698 personel çalışmaktadır. Bunun 240'ı Teknik Hizmetler, 54’ü Genel İdari Hizmetler, 2’si Sağlık Hizmetleri, 3’ü Avukatlık Hizmetleri ve 16’sı personel Yardımcı Hizmetler olmak üzere 315 memur, 31 personel 4/B (DSİ), 16 personel 4/B (Sözleşmeli Personel), 184 S/S daimi personel, 2 Rasatçı (Geçici İşçi), 145 Sürekli İşçi ve 5 Geçici İşçi çalışmaktadır. 

Buna göre Bölgemizde çalışan toplam personel sayısı 698 dür.

Teknik Hizmetler                                                                                                                 240


Genel İdari Hizmetler                                                                                                            54


Sağlık                                                                                                                                       2


Avukatlık Hizmetleri                                                                                                                 3


Yardımcı Hizmetler                                                                                                                 16
 

Memur                                                                                                                                 315


S/S Daimi Personel                                                                                                             184


Geçici (Rasatçı)                                                                                                                      2
4/B (DSİ)                                                                                                                              31


 4/B (Sözleşmeli Personel)                                                                                                   16

 


 Sürekli İşçi                                                                                                                        145

 


 Geçici İşçi                                                                                                                             5

 


TOPLAM                                                                                                                             698