Organizasyon Şeması

 

 • 1. Bölge Müdürlüğü ( Yüksel TAZEGÜL)
  • 1. Bölge Müdür Yardımcısı-1 ( Şahin CENGİZ)
   • Jeoteknik Hizmetler ve YAS Şube Müdürlüğü ( Kemal OLGUN)
    • Jeofizik Etüd Başmühendisliği ( Türkan ERDOĞAN)
     • Jeofizik Etüd Başmühendisliği Servisi
    • Jeoteknik Hizmetler Başmühendisliği ( Kamil KESKİN)
     • Jeoteknik Hizmetler Başmühendisliği Servisi
    • YAS ve Etüd Değerlendirme Başmühendisliği ( Habibullah ŞEKERCİOĞLU)
     • YAS ve Etüd Değerlendirme Başmühendisliği Servisi
    • YAS Planlama ve Rezerv Kontrol Başmühendisliği ( Ayşegül ÇUBUKCU)
     • YAS Planlama ve Rezerv Kontrol Başmühendisliği Servisi
   • Personel Şube Müdürlüğü ( Osman YILMAZ)
    • Personel Şefliği ( Osman ERYAZICI)
     • Personel Şefliği Servisi
    • Özlük İşleri ve Tahakkuk Şefliği ( Ümit ÇİFTÇİ)
     • Özlük İşleri ve Tahakkuk Şefliği Servisi
    • Eğitim Şefliği ( Damla DİNÇ)
     • Eğitim Şefliği Servisi
    • Çalışma İlişkileri Şefliği ( Emine YALÇIN)
     • Çalışma İlişkileri Şefliği Servisi
   • Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü ( Yüksel DÜZGÜN)
    • Sosyal İşler Şefliği ( Sadettin Barış ÇAKIR)
     • Sosyal İşler Şefliği Servisi
    • Tanıtma ve Halkla İlişkiler Şefliği ( Gülcan CENGİZ)
     • Tanıtma ve Halkla İlişkiler Şefliği Servisi
    • Genel Hizmetler Şefliği( - )
     • Genel Hizmetler Şefliği Servisi
     • 1. Bölge Müdürlüğü Genel Evrak Servisi
     • Koruma ve Güvenlik Şefliği Servisi
    • Bölge Tabipliği( - )
     • Bölge Tabipliği Servisi
    • Muhasebe ve Satın Alma Şefliği ( Ayşe SİLİCİ)
     • Muhasebe ve Satın Alma Şefliği Servisi
   • 1. Sondaj Şube Müdürlüğü ( Gürkan POLAT)
    • Su Sondaj ve Drenaj Başmühendisliği( - )
     • Su Sondaj ve Drenaj Başmühendisliği Servisi
    • Temel Sondaj Başmühendisliği( - )
     • Temel Sondaj Başmühendisliği Servisi
    • Enjeksiyon Başmühendisliği( - )
     • Enjeksiyon Başmühendisliği Servisi
    • Makine ve İkmal Başmühendisliği ( Murat ÖZER)
     • Makine ve İkmal Başmühendisliği Servisi
    • Personel Şefliği ( Murat ÇETİN)
     • 1. Sondaj Şube Müdürlüğü Evrak Servisi
     • Personel Şefliği Servisi
  • 1. Bölge Müdür Yardımcısı-2 ( Murat CAN)
   • Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü ( Sadık Serhat ÇINAR)
    • Geçici-Proje Başmühendisliği Servisi
    • Gölet İnşaatları Başmühendisliği( - )
     • Gölet İnşaatları Başmühendisliği Servisi
    • Sulama ve Drenaj Başmühendisliği( - )
     • Sulama ve Drenaj Başmühendisliği Servisi
    • Makine ve Elektrik Başmühendisliği( - )
     • Makine ve Elektrik Başmühendisliği Servisi
    • İçmesuyu ve Atıksu Başmühendisliği( - )
     • İçmesuyu ve Atıksu Başmühendisliği Servisi
    • Tatbikat Başmühendisliği( - )
     • Tatbikat Başmühendisliği Servisi
    • Barajlar ve HES Başmühendisliği( - )
     • Barajlar ve HES Başmühendisliği Servisi
    • Proje Başmühendisliği( - )
    • Sanat Yapıları Başmühendisliği( - )
     • Sanat Yapıları Başmühendisliği Servisi
    • Kesin Hesap Başmühendisliği ( Adem ERTÜRK)
     • Kesin Hesap Başmühendisliği Servisi
   • Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürlüğü( - )
    • Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürlüğü Servisi
    • Arazi Toplulaştırma Mühendisliği( - )
     • Arazi Toplulaştırma Mühendisliği Servisi
    • Arazi Toplulaştırma Etütleri Mühendisliği ( Mahmut ÇAKIR)
     • Arazi Toplulaştırma Etütleri Mühendisliği Servisi
   • Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü ( Hacı Ali YAŞAR)
    • Geçici-Proje Başmühendisliği Servisi
    • Kesin Hesap Başmühendisliği( - )
     • Kesin Hesap Başmühendisliği Servisi
    • Proje Başmühendisliği( - )
    • Tatbikat Başmühendisliği( - )
     • Tatbikat Başmühendisliği Servisi
    • Baraj Emniyeti ve Ölçüm Tesisleri Başmühendisliği( - )
     • Baraj Emniyeti ve Ölçüm Tesisleri Başmühendisliği Servisi
   • Muhasebe Şube Müdürlüğü ( Bayram ÇAĞLAR)
    • Tahsilat Şefliği( - )
    • Cari Giderler Şefliği( - )
    • Sermaye Giderleri Şefliği ( Yasemin AKBULAK)
   • Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü ( Şenol TAŞFİLİZ)
    • İç Kontrol ve Yönetim Sistemleri Şefliği ( Hüseyin HEKİM)
     • İç Kontrol ve Yönetim Sistemleri Şefliği Servisi
    • Planlama ve Program Şefliği ( Fatma ÖZBEK YILMAZ)
     • Planlama ve Program Şefliği Servisi
    • İstatistik Şefliği ( Aytül ACAR)
     • İstatistik Şefliği Servisi
    • Alacak Takip Şefliği ( Gülsen KÜÇÜK)
     • Alacak Takip Şefliği Servisi
    • Bütçe Şefliği ( Kamber KAŞIKCI)
     • Bütçe Şefliği Servisi
  • 1. Bölge Müdür Yardımcısı-3 ( Kenan AKYÜREK)
   • Havza Yönetimi, İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlüğü ( Sinan KILIÇ)
    • Su Sicili ve Tahsisler Başmühendisliği ( Kemal TANKIRCI)
     • Su Sicili ve Tahsisler Başmühendisliği Servisi
    • Harita Başmühendisliği ( Ata Önder KELEŞ)
     • Harita Başmühendisliği Servisi
    • Rasatlar Başmühendisliği ( Fehmi ARSLAN)
     • Rasatlar Başmühendisliği Servisi
    • Memur (Muamelat, Arşiv) ( Nurdan ALEMDAR)
     • Memur (Muamelat, Arşiv) Servisi
    • Erozyon ve Rüsubat Kontrolü Başmühendisliği ( Bülent YILMAZ)
     • Erozyon ve Rüsubat Kontrolü Başmühendisliği Servisi
    • Su Kalitesi İzleme Başmühendisliği ( Elif Nazlı SIKIK)
     • Su Kalitesi İzleme Başmühendisliği Servisi
    • Taşkın Etüdü ve Planlaması Başmühendisliği( - )
     • Taşkın Etüdü ve Planlaması Başmühendisliği Servisi
    • Havza Yönetimi Başmühendisliği ( Ali YAZICI)
     • Havza Yönetimi Başmühendisliği Servisi
   • İçmesuyu ve Atıksu Şube Müdürlüğü ( Metin SUSAM)
    • Arıtma Tesisleri Başmühendisliği ( Mehmet BİLGİÇ)
     • Arıtma Tesisleri Başmühendisliği Servisi
    • Takip Şefliği ( Sefa EROL)
     • Takip Şefliği Servisi
    • İletim Hatları Başmühendisliği ( Fatma YILMAZ)
     • İletim Hatları Başmühendisliği Servisi
    • Etüt ve Planlama Başmühendisliği ( Halil İbrahim KURBAN)
     • Etüt ve Planlama Başmühendisliği Servisi
    • Sanat Yapıları Başmühendisliği( - )
     • Sanat Yapıları Başmühendisliği Servisi
    • Makine Elektrik Başmühendisliği( - )
     • Makine Elektrik Başmühendisliği Servisi
   • Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü ( Bilal YAMAN)
    • Malzeme Ocakları Teknik Şefliği ( Bülent ÜRER)
     • Malzeme Ocakları Teknik Şefliği Servisi
    • Etüt ve Değerlendirme Başmühendisliği ( Ali COŞKUN)
     • Etüt ve Değerlendirme Başmühendisliği Servisi
    • Arazi Toplulaştırması Başmühendisliği( - )
     • Arazi Toplulaştırması Başmühendisliği Servisi
    • Emlak ve Envanter Başmühendisliği( - )
     • Emlak ve Envanter Başmühendisliği Servisi
    • Kamulaştıma Başmühendisliği ( Yalçın KANBUR)
     • Kamulaştırma Başmühendisliği Servisi
   • Hukuk İşleri Müdürlüğü ( Hüseyin KIZILGÜL)
    • Hukuk İşleri Müdürlüğü Servisi
   • Planlama Şube Müdürlüğü ( Mustafa GÖRDELİ)
    • Planlama Başmühendisliği ( Cemal VATANSEVER)
     • Planlama Başmühendisliği Servisi
    • Hidroloji Başmühendisliği ( Mustafa SABAN)
     • Hidroloji Başmühendisliği Servisi
    • Tarımsal Ekonomi Başmühendisliği ( Ahmet BERBER)
     • Tarımsal Ekonomi Başmühendisliği Servisi
    • Toprak Drenaj Başmühendisliği ( Elif BALABAN)
     • Toprak Drenaj Başmühendisliği Servisi
    • Çevre Başmühendisliği ( Şenay KARA)
     • Çevre Başmühendisliği Servisi
    • Hidroelektrik Enerji Başmühendisliği( - )
     • Hidroelektrik Enerji Başmühendisliği Servisi
    • Memur (Muamelat, Arşiv) ( Mine GÜNBAY)
     • Memur (Muamelat, Arşiv) Servisi
  • 1. Bölge Müdür Yardımcısı-4 ( Şaban EFE)
   • Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü ( Murat ETYEMEZ)
    • Makina İşletme Başmühendisliği ( Nusret APAYDIN)
     • Makina İşletme Mühendisliği
    • Genel Hizmetler Şefliği ( Figen POLAT)
     • Genel Hizmetler Şefliği Servisi
    • İkmal Başmühendisliği ( Nermin KARAOĞLU)
     • İkmal Başmühendisliği Servisi
    • Merkez Atölye Başmühendisliği ( Oğuzkan Şemsi YUMUK)
     • Merkez Atölye Başmühendisliği Servisi
    • Etüd Proje ve Maliyet Başmühendisliği ( Semra YALÇIN)
     • Etüd Proje ve Maliyet Başmühendisliği Servisi
   • Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü ( Kemal YAVUZ)
    • Kalite Birim Temsilcisi ( Nuray TİRYAKİ)
    • Beton Laboratuvarı Mühendisliği ( Alper AYDIN)
     • Beton Laboratuvarı Mühendisliği Servisi
    • Zemin Laboratuvarı Mühendisliği ( Sebahattin KAYNAR)
     • Zemin Laboratuvarı Mühendisliği Servisi
    • Kimya Laboratuvarı Mühendisliği ( Ufuk GÜNDAY)
     • Kimya Laboratuvarı Mühendisliği Servisi
    • Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Mühendisliği( - )
     • Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Mühendisliği Servisi
    • Mikrobiyoloji Laboratuvarı Mühendisliği( - )
     • Mikrobiyoloji Laboratuvarı Mühendisliği Servisi
   • İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü ( Ülkü AKRAY)
    • İşletme Başmühendisliği ( Şerife BAŞEKİN)
     • İşletme Başmühendisliği Servisi
    • Bakım ve Onarım Başmühendisliği ( Fatih AKÇA)
     • Bakım ve Onarım Başmühendisliği Servisi
    • İstatistik ve Değerlendirme Başmühendisliği ( Yeşim CEYHAN)
     • İstatistik ve Değerlendirme Başmühendisliği Servisi
   • Elektromekanik ve Teçhizat Şube Müdürlüğü ( Kenan Yaşar AKGÜL)
    • Elektrik Proje Başmühendisliği ( İlhan DOĞAN)
     • Elektrik Proje Başmühendisliği Servisi
    • Elektrik Tatbikat Başmühendisliği ( Harun SEDAL)
     • Elektrik Tatbikat Başmühendisliği Servisi
    • Makina Proje Başmühendisliği ( Emirhan BAYIR)
     • Makina Proje Başmühendisliği Servisi
    • Makina Tatbikat Başmühendisliği ( Çağrı Gazi ŞENER)
     • Makina Tatbikat Başmühendisliği Servisi
   • Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü ( Esra SARĞIN)
    • Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü Servisi
    • Yazılım Başmühendisliği( - )
    • Donanım ve Teknik Destek Başmühendisliği ( Faik KAMAY)
     • Donanım ve Teknik Destek Başmühendisliği Servisi
    • Haberleşme Başmühendisliği( - )
     • Haberleşme Başmühendisliği Servisi
    • Coğrafi Bilgi Sistemleri Başmühendisliği ( İsmail BIYIKLI)
     • Coğrafi Bilgi Sistemleri Başmühendisliği Servisi
  • 1. Bölge Müdür Yardımcısı-5( - )
  • 11. Şube Müdürlüğü ( Yasin TAMAM)
   • Etüt ve Plan Başmühendisliği ( Bayram Ali ÇELİK)
    • Etüt ve Plan Başmühendisliği Servisi
   • Proje ve İnşaat Başmühendisliği ( Nogay KUŞ)
    • Proje ve İnşaat Başmühendisliği Servisi
   • Makina İmalat ve Donatım Başmühendisliği ( Erdal BEDEL)
    • Makina İmalat ve Donatım Başmühendisliği Servisi
   • Makina İşletme Başmühendisliği( - )
    • Makina İşletme Başmühendisliği Servisi
   • İkmal Başmühendisliği( - )
    • İkmal Başmühendisliği Servisi
   • İşletme ve Bakım Başmühendisliği ( Mesut ALADAĞ)
    • İşletme ve Bakım Başmühendisliği Servisi
   • İznik-Gemlik İşletme ve Bakım Başmühendisliği( - )
    • İznik-Gemlik İşletme ve Bakım Başmühendisliği Servisi
   • Personel Eğitim Şefliği ( Burcu BAYRAK)
    • 11. Şube Müdürlüğü Evrak Servisi
    • Personel Şefliği Servisi
   • Bursa Ovası İşletme Bakım Mühendisliği( - )
    • Bursa Ovası İşletme Bakım Mühendisliği Servisi
  • 12. Şube Müdürlüğü ( Çağatay ÜNLÜ)
   • Etüt ve Plan Başmühendisliği ( Turgay ÇÖPOĞLU)
    • Etüt ve Plan Başmühendisliği Servisi
   • Proje ve İnşaat Başmühendisliği ( Can YILDIZ)
    • Proje ve İnşaat Başmühendisliği Servisi
   • Makina İmalat ve Donatım Başmühendiliği ( Hayrettin ŞAHİN)
    • Makina İmalat ve Donatım Başmühendiliği Servisi
   • Makine İşletme Başmühendisliği( - )
    • Makine İşletme Başmühendisliği Servisi
   • İkmal Başmühendisliği( - )
    • İkmal Başmühendisliği Servisi
   • Atölye Başmühendisliği( - )
    • Atölye Başmühendisliği Servisi
   • İşletme ve Bakım Başmühendisliği ( Dursun YALCI)
    • İşletme ve Bakım Başmühendisliği Servisi
   • Personel Eğitim Şefliği ( Arzu YILMAZ)
    • 12. Şube Müdürlüğü Evrak Servisi
    • Personel Şefliği Servisi
  • 13. Şube Müdürlüğü ( Mihrican Pelin BALCI)
   • Etüt ve Plan Mühendisliği( - )
    • Etüt ve Plan Mühendisliği Servisi
   • Proje ve İnşaat Mühendisliği ( Fehim ÖKSÜZ)
    • Proje ve İnşaat Mühendisliği Servisi
   • İşletme ve Bakım Mühendisliği ( Mustafa ÖZEN)
    • İşletme ve Bakım Mühendisliği Servisi
   • Makina İmalat ve Donatım Mühendisliği ( Adil YİĞİT)
    • Makina İmalat ve Donatım Mühendisliği Servisi
   • İdari İşler Şefliği ( Ferruh GÜLER)
    • İdari İşler Şefliği Servisi
    • 13. Şube Müdürlüğü Evrak Servisi
  • 15. Şube Müdürlüğü ( Doğan KAHRAMAN)
   • Personel Şefliği ( Veysel YAZICI)
    • Personel Şefliği Servisi
    • 15. Şube Müdürlüğü Evrak Servisi
   • Proje ve İnşaat Başmühendisliği ( Serdar Yavuz ERDEM)
    • Proje ve İnşaat Başmühendisliği Servisi
   • Etüd ve Plan Başmühendisliği ( Ali KILIÇ)
    • Etüd ve Plan Başmühendisliği Servisi
   • Makine İkmal Başmühendisliği ( Hasan KOCAMAN)
    • Makine İkmal Başmühendisliği Servisi
   • İşletme ve Bakım Başmühendisliği ( Ebru Zeynep ÖZEL)
    • İşletme ve Bakım Başmühendisliği Servisi
   • Makina İmalat ve Donatım Başmühendisliği( - )
    • Makina İmalat ve Donatım Başmühendisliği Servisi
   • Makine İşletme Başmühendisliği( - )
    • Makine İşletme Başmühendisliği Servisi
   • Atölye Başmühendisliği( - )
    • Atölye Başmühendisliği Servisi