Organizasyon Şeması

1.Bölge Müdürü-Yüksel TAZEGÜL

·         1. Bölge Müdür Yardımcısı-1 | 1.01.00.00-Murat CAN

o    Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü | 1.01.18.00-Bilal YAMAN

§  Malzeme Ocakları Teknik Şefliği | 1.01.18.00-Bülent ÜRER

§  Etüt ve Değerlendirme Başmühendisliği | 1.01.18.00-Ali COŞKUN

§  Arazi Toplulaştırması Başmühendisliği | 1.01.18.00

§  Emlak ve Envanter Başmühendisliği | 1.01.18.00

§  Kamulaştırma Başmühendisliği | 1.01.18.00-Yalçın KANBUR

o    Hukuk İşleri Müdürlüğü | 1.01.61.00-Hüseyin KIZILGÜL

o    Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 1.01.73.00-Yüksel DÜZGÜN

§  Bölge Tabipliği | 1.01.73.00-Tuba GEMİCİ

§  Sosyal İşler Şefliği | 1.01.73.00-Sadettin Barış ÇAKIR

§  Tanıtma ve Halkla İlişkiler Şefliği | 1.01.73.00-Gülcan CENGİZ

§  Genel Hizmetler Şefliği | 1.01.73.00

§  Muhasebe ve Satın Alma Şefliği | 1.01.73.06-Ayşe SİLİCİ

§  Sivil Savunma Uzmanlığı | 1.01.73.00

o    Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü | 1.01.30.00-Sinan GÜMÜŞ

§  Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü Servisi | 1.01.30.00

§  Yazılım Başmühendisliği | 1.01.30.00

§  Donanım ve Teknik Destek Başmühendisliği | 1.01.30.00

§  Haberleşme Başmühendisliği | 1.01.30.00

§  Coğrafi Bilgi Sistemleri Başmühendisliği | 1.01.30.00-İsmail BIYIKLI

·         1. Bölge Müdür Yardımcısı-2 | 1.01.00.00-Kenan AKYÜREK

o    Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü | 1.01.11.00-Sadık Serhat ÇINAR

o    İçmesuyu ve Atıksu Şube Müdürlüğü | 1.01.13.00-Metin SUSAM

o    Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 1.01.05.00

§  Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürlüğü Servisi | 1.01.05.00

§  Arazi Toplulaştırma Mühendisliği | 1.01.05.01

§  Arazi Toplulaştırma Etütleri Mühendisliği | 1.01.05.02-Mahmut ÇAKIR

o    Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü | 1.01.00.00-Şenol TAŞFİLİZ

§  İç Kontrol ve Yönetim Sistemleri Şefliği | 1.01.62.00-Hüseyin HEKİM

§  Planlama ve Program Şefliği | 1.01.65.00-Fatma ÖZBEK YILMAZ

§  İstatistik Şefliği | 1.01.65.00-Aytül ACAR

§  Alacak Takip Şefliği | 1.01.65.00-Gülsen KÜÇÜK

§  Bütçe Şefliği | 1.01.65.00-Kamber KAŞIKCI

o    Planlama Şube Müdürlüğü | 1.01.32.00-Mustafa GÖRDELİ

§  Planlama Başmühendisliği | 1.01.32.00

§  Hidroloji Başmühendisliği | 1.01.32.00-Mustafa SABAN

§  Tarımsal Ekonomi Başmühendisliği | 1.01.32.00-Ahmet BERBER

§  Toprak Drenaj Başmühendisliği | 1.01.32.00-Elif BALABAN

§  Çevre Başmühendisliği | 1.01.32.00-Şenay KARA

§  Hidroelektrik Enerji Başmühendisliği | 1.01.32.00

§  Memur (Muamelat, Arşiv) | 1.01.32.00-Mine GÜNBAY

o    Muhasebe Şube Müdürlüğü | 1.01.00.00-Bayram ÇAĞLAR

§  Tahsilat Şefliği | 1.01.66.00

§  Cari Giderler Şefliği | 1.01.66.00-Yasemin AKBULAK

§  Sermaye Giderleri Şefliği | 1.01.66.00

§   

·         1. Bölge Müdür Yardımcısı-3 | 1.01.00.00-Şaban EFE

o    Havza Yönetimi, İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlüğü | 1.01.10.00-Sinan KILIÇ

§  Su Sicili ve Tahsisler Başmühendisliği | 1.01.10.00

§  Harita Başmühendisliği | 1.01.10.00

§  Rasatlar Başmühendisliği | 1.01.10.00

§  Memur (Muamelat, Arşiv) | 1.01.10.00-Nurdan ALEMDAR

§  Erozyon ve Rüsubat Kontrolü Başmühendisliği | 1.01.10.00-Bülent YILMAZ

§  Su Kalitesi İzleme Başmühendisliği | 1.01.10.00-Elif Nazlı SIKIK

§  Taşkın Etüdü ve Planlaması Başmühendisliği | 1.01.10.00

§  Havza Yönetimi Başmühendisliği | 1.01.10.00-Ali YAZICI

o    Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü | 1.01.15.00-Murat ETYEMEZ

§  Makina İşletme Başmühendisliği | 1.01.15.00-Nusret APAYDIN

§  Genel Hizmetler Şefliği | 1.01.15.00-Figen POLAT

§  İkmal Başmühendisliği | 1.01.15.00-Nermin KARAOĞLU

§  Merkez Atölye Başmühendisliği | 1.01.15.00-Oğuzkan Şemsi YUMUK

§  Etüd Proje ve Maliyet Başmühendisliği | 1.01.15.00-Semra YALÇIN

o    İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü | 1.01.17.00-Şerife BAŞEKİN

§  İşletme Başmühendisliği | 1.01.17.00

§  Bakım ve Onarım Başmühendisliği | 1.01.17.00

§  İstatistik ve Değerlendirme Başmühendisliği | 1.01.17.00-Yeşim CEYHAN

o    Elektromekanik ve Teçhizat Şube Müdürlüğü | 1.01.35.00-Kenan Yaşar AKGÜL

§  Elektrik Proje Başmühendisliği | 1.01.35.00-İlhan DOĞAN

§  Elektrik Tatbikat Başmühendisliği | 1.01.35.00-Harun SEDAL

§  Makina Proje Başmühendisliği | 1.01.35.00-Emirhan BAYIR

§  Makina Tatbikat Başmühendisliği | 1.01.35.00-Çağrı Gazi ŞENER

o    Personel Şube Müdürlüğü | 1.01.00.00-Osman YILMAZ

§  Personel Şefliği | 1.01.71.00-Osman ERYAZICI

§  Özlük İşleri ve Tahakkuk Şefliği | 1.01.71.00-Ümit ÇİFTÇİ

§  Eğitim Şefliği | 1.01.71.00-Taha Yasin PEKCAN

§  Çalışma İlişkileri Şefliği | 1.01.71.00-Emine YALÇIN

·         1. Bölge Müdür Yardımcısı-4 | 1.01.00.00-Hacı Ali YAŞAR

o    Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü | 1.01.00.00-Mustafa Kemal YAVUZ

o    Jeoteknik Hizmetler ve YAS Şube Müdürlüğü | 1.01.00.00-Kemal OLGUN

§  Jeofizik Etüd Başmühendisliği | 1.01.14.00-Türkan ERDOĞAN

§  YAS ve Etüd Değerlendirme Başmühendisliği | 1.01.14.00-Habibullah ŞEKERCİOĞLU

§  YAS Planlama ve Rezerv Kontrol Başmühendisliği | 1.01.14.00-Ayşegül ÇUBUKCU

§  Jeoteknik Hizmetler Başmühendisliği | 1.01.14.00-Kamil KESKİN

o    Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü | 1.01.00.00-Kemal YAVUZ

§  Kalite Birim Temsilcisi | 1.01.16.00-Nuray TİRYAKİ

§  Beton Laboratuvarı Mühendisliği | 1.01.16.00-Alper AYDIN

§  Zemin Laboratuvarı Mühendisliği | 1.01.16.00-Sebahattin KAYNAR

§  Kimya Laboratuvarı Mühendisliği | 1.01.16.00-Ufuk GÜNDAY

§  Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Mühendisliği | 1.01.16.00

§  Mikrobiyoloji Laboratuvarı Mühendisliği | 1.01.16.00

o    1. Sondaj Şube Müdürlüğü | 1.01.00.00-Gürkan POLAT

§  Su Sondaj ve Drenaj Başmühendisliği | 1.01.21.00-Gülay UĞRAŞAN

§  Temel Sondaj Başmühendisliği | 1.01.21.00-Hasan Emre TOPAK

§  Enjeksiyon Başmühendisliği | 1.01.21.00

§  Makine ve İkmal Başmühendisliği | 1.01.21.00-Murat ÖZER

§  Personel Şefliği | 1.01.21.00-Murat ÇETİN

·         11. Şube Müdürlüğü | 1.01.22.00-Yasin TAMAM

o    Etüt ve Plan Başmühendisliği | 1.01.22.00-Bayram Ali ÇELİK

o    Proje ve İnşaat Başmühendisliği | 1.01.22.00-Nogay KUŞ

o    Makina İmalat ve Donatım Başmühendisliği | 1.01.22.00-Özkan AYDIN

o    Makina İşletme Başmühendisliği | 1.01.22.00

o    İkmal Başmühendisliği | 1.01.22.00

o    İşletme ve Bakım Başmühendisliği | 1.01.22.00-Mesut ALADAĞ

o    İznik-Gemlik İşletme ve Bakım Başmühendisliği | 1.01.22.00

o    Personel Eğitim Şefliği | 1.01.22.00-Burcu BAYRAK

o    Bursa Ovası İşletme Bakım Mühendisliği | 1.01.22.00

·         12. Şube Müdürlüğü | 1.01.23.00-Çağatay ÜNLÜ

o    Etüt ve Plan Başmühendisliği | 1.01.23.00-Sercan SOYLU

o    Proje ve İnşaat Başmühendisliği | 1.01.23.00-Can YILDIZ

o    Makina İmalat ve Donatım Başmühendisliği| 1.01.23.00

o    Makine İşletme Başmühendisliği | 1.01.23.00

o    İkmal Başmühendisliği | 1.01.23.00

o    Atölye Başmühendisliği | 1.01.23.00

o    İşletme ve Bakım Başmühendisliği | 1.01.23.00-Dila BUDAK

o    Personel Eğitim Şefliği | 1.01.23.00-Arzu YILMAZ

·         13. Şube Müdürlüğü | 1.01.05.00-Mihrican Pelin BALCI

o    Etüt ve Plan Mühendisliği | 1.01.05.01-Engin ALİM

o    Proje ve İnşaat Mühendisliği | 1.01.05.02-Fehim ÖKSÜZ

o    İşletme ve Bakım Mühendisliği | 1.01.05.03-Mustafa ÖZEN

o    Makina İmalat ve Donatım Mühendisliği | 1.01.05.04

o    İdari İşler Şefliği | 1.01.05.05-Ferruh GÜLER

·         15. Şube Müdürlüğü | 1.01.26.00-Doğan KAHRAMAN

o    Personel Şefliği | 1.01.26.00-Veysel YAZICI

o    Proje ve İnşaat Başmühendisliği | 1.01.26.00-Serdar Yavuz ERDEM

o    Etüd ve Plan Başmühendisliği | 1.01.26.00-Ali KILIÇ

o    Makine İkmal Başmühendisliği | 1.01.26.00-Hasan KOCAMAN

o    İşletme ve Bakım Başmühendisliği | 1.01.26.00-Ebru Zeynep ÖZEL

o    Makina İmalat ve Donatım Başmühendisliği | 1.01.26.00

o    Makine İşletme Başmühendisliği | 1.01.26.00

o    Atölye Başmühendisliği | 1.01.26.00