Toprak ve Su Kaynakları

SULAMA PROJELERİ

   594 865 hektarlık tarım arazisi potansiyeli içinde DSİ tarafından etüd edilen sulamaya elverişli arazi miktarı 281820 hektar ve bunun da ekonomik olarak sulanabilir miktarı yeraltı sulamaları dahil 216 590 hektar civarındadır. 1 950 hektarı yeraltı sulamaları hariç olmak üzere halen bu miktarın yaklaşık 65 361 hektarlık bölümü (%45,52)  sulanmaktadır. 39 178 hektarlık bölümü (% 27,41) ise yatırım programlarına girmiş olup bunun 8852 hektarının ihaleleri yapılmıştır ve inşaatları sürdürülmektedir. 35 024 hektarının ise henüz ihaleleri yapılmamıştır. Geride kalan 38 679 hektarlık bölümün (% 27,07) halen planlama ve projelendirme çalışmaları devam etmektedir.

Yüzölçümü

1 512 579 ha

Tarıma elverişli arazi

594 865 ha

Sulanabilir arazi

243 198 ha

DSİ Yerüstü Sulamaları

142 936 ha

   Planlama projelendirme aşaması

38 679 ha

   Yatırım programı aşaması

39 178 ha

   İşletme aşaması

65 061 ha

DSİ Yer altı Sulamaları

6 975 ha

   Yatırım programı aşaması

5 025 ha

   İşletme aşaması

1 950 ha

DSİ TOPLAMI

149 911 ha

SU KAYNAKLARI

 

Yıllık ortalama yağış

738 mm

Toplam su potansiyeli

8 018,50 hm3/yıl

   Yerüstü suyu

7 511 hm3/yıl

   Yer altı suyu

507,50 hm3/yıl

HİDROELEKTRİK ENERJİ

 

Toplam enerji potansiyeli

432,72 MW % 100 – 1 459,58 GWh/yıl  % 100

   Planlama projelendirme aşaması

328,72 MW %74,93 - 1017,58 GWh/yıl % 69,72

   Yatırım programı aşaması

110 MW % 25,07 - 442 GWh/yıl % 30,28

   İşletme aşaması