"BURSA YENİŞEHİR 1. MERHALE PROJESİ BOĞAZKÖY BARAJI VE YAS SULAMASI” PROJE ALANINDA TOPLULAŞTIRMA İŞLEMLERİ

16.09.2021 / Gösterim Sayısı : 388 / Arşiv

DSİ 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda “Bursa Yenişehir 1. Merhale Projesi Boğazköy Barajı ve YAS Sulaması” proje alanında 9156 hektar alanda, 27 Mahallede Arazi Toplulaştırma işlemleri yürütülmekte olup, 23 Mahallede tescil işlemleri tamamlanmıştır.

Proje alanında bulunan Yenişehir İlçesine bağlı Ebeköy Mahallesinde toplam 777 hektar alanda, proje öncesinde 1359 adet parsel, yapılan toplulaştırma ile 1134 adet yeni parsele dönüştürülmüş ve yeni parseller hak sahiplerine teslim edilmiştir.

 Yapılan blok ve parselasyon planları ile;  aynı hak sahiplerine ait tam veya hisseli, birbirlerine uzak, geometrik şekilleri bozuk, ulaşım imkânları yetersiz olan taşınmazlar bir araya toplanarak yol ve su hatlarına cepheli, geometrik şekilleri düzgün yeni taşınmazlar oluşturulmuştur. Böylelikle üreticilerimiz yeni taşınmazlarına daha kolay ve daha kısa yoldan ulaşacak, gün içerisinde bir parselden bir parsele gitmeden aynı taşınmaz üzerinde çalışma imkânı bulacak ve az maliyetle üretim yapabileceklerdir.

Ebeköy Mahallesi Proje sahasında yeni parsel içerisinde kalan ve tarıma elverişli olmayan eski kadastro yolu, eski kanal, çalılık, çukurluk ve tümsek alanlar düzeltilerek tarıma elverişli hale getirilmiştir.

Proje öncesinde mevcut arazi yollarından parsellerin faydalanma oranı ortalama % 45 iken İdaremizce yapılan arazi toplulaştırma yolları ile yeni parsellerin, yollardan faydalanma oranı %100 seviyesine çıkarılmıştır.