TOPLULAŞTIRMA İŞLEMLERİ SÜRÜYOR.

23.11.2021 / Gösterim Sayısı : 177 / Arşiv

DSİ 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda “Bursa Mustafakemalpaşa Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri” proje alanında 24 Mahallede, 17.411 hektar alanda, Arazi Toplulaştırma işlemleri yürütülmektedir.

Proje alanında bulunan Mustafakemalpaşa İlçesine bağlı Aralık Mahallesinde toplam 232 hektar alanda, proje öncesinde 195 adet parsel, yapılan toplulaştırma ile 172 adet yeni parsele dönüştürülmüş ve yeni parseller hak sahiplerine teslim edilmiştir.

 Yapılan blok ve parselasyon planları ile;  aynı hak sahiplerine ait tam veya hisseli, birbirlerine uzak, geometrik şekilleri bozuk, ulaşım imkânları yetersiz olan taşınmazlar bir araya toplanarak yol ve su hatlarına cepheli, geometrik şekilleri düzgün yeni taşınmazlar oluşturulmuştur. Böylelikle üreticilerimiz yeni taşınmazlarına daha kolay ve daha kısa yoldan ulaşacak, gün içerisinde bir parselden bir parsele gitmeden aynı taşınmaz üzerinde çalışma imkânı bulacak ve az maliyetle üretim yapabileceklerdir.

Aralık Mahallesi Proje sahasında yeni parsel içerisinde kalan ve tarıma elverişli olmayan eski kadastro yolu, eski kanal, çalılık, çukurluk ve tümsek alanlar düzeltilerek tarıma elverişli hale getirilmiştir.

Proje öncesinde mevcut arazi yollarından parsellerin faydalanma oranı ortalama % 60 iken İdaremizce yapılan arazi toplulaştırma yolları ile yeni parsellerin, yollardan faydalanma oranı %100 seviyesine çıkarılmıştır.