İnşa Halindeki İçmesuyu Tesisleri

Bursa İli İçmesuyu Tesisleri

Sıra No

İli

İçme Suyu

İnşaata Başlandığı Yıl

1

Bursa

Gemlik İçmesuyu Arıtma Tesisi

2017

2

Bursa

Gemlik İçmesuyu İsale Hattı

2014