2021 YILI DAİMİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇ DUYURUSU

8.09.2021 / Gösterim Sayısı : 20519 / Arşiv

Bölge Müdürlüğümüze alınacak olan 89 adet işçi için Noter huzurunda 06.09.2021 tarihinde yapılan kura sonucunda asil ve yedek olarak belirlenen kişilere ait liste ve istenen belgeler ekte yayımlanmaktadır.

Asil adaylığa hak kazanan kişiler evraklarını 09.09.2021 tarihinden 14.09.2021 tarihi saat 17.00’ ye kadar Bölge Müdürlüğümüze elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Asil adaylardan belgeleri istenen tarihte teslim etmeyenler veya belgelerin komisyon tarafından incelenmesi sonucu istenen şartları taşımayanların tespitinden sonra, yedek adaylardan da evrakları istenecektir.

NOT: ADAYLARA AYRICA BİR TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.