2022 YAZ DÖNEMİ YÜKSEKÖĞRENİM (ÜNİVERSİTE) ÖĞRENCİLERİNİN STAJ BAŞVURULARI

2.03.2022 / Gösterim Sayısı : 361 / Arşiv

2022 Yaz dönemi Yükseköğrenim (Üniversite) öğrencilerinin staj başvurularına dair duyuru https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ulusalstajprogrami adresinde yayınlanmış olup son başvuru tarihi 31 Mart 2022 olarak belirlenmiştir. Başvurulara dair işlemler Kariyer Kapısı Sistemi üzerinden yürütülecek olup başvurular e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

Stajla İlgili Uyulması Gereken Kurallar :

1 – Staja devam zorunludur ve staj tarihleri ile yaz okulu tarihleri çakışmamalıdır.

2 – Öğrencinin stajının daha verimli olması için öğrencinin okuduğu bölüm öncelikli olmak üzere staj amiri kurumun her biriminde öğrenciyi görevlendirebilir.

3 – Stajyer öğrencinin iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi öğrencinin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödenecektir.

4 – Stajyer öğrenciler staj yaptıkları Genel Müdürlük Birimlerinin çalışma koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kurallarına uymak; kullandığı her türlü mekan, alet, malzeme, makine, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğacak her türlü sorumluluk öğrenciye aittir.

5 – Genel Müdürlüğümüz bünyesinde staj yapanlar; 14/7/1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuatta memurlar için öngörülen ödev ve yükümlülüklere uymak zorundadır. Aksi takdirde, öğrencinin stajyerliğine son verilerek, bu durum okuluna bildirilir. Ayrıca, o güne kadar yapmış olduğu çalışmalar staj olarak değerlendirilmez.

6 – Stajı herhangi bir nedenle (kabul edilmeyen, stajı tamamlayamayan v.b) sonra erdirilen kişilere “Stajyer Değerlendirme Formu” düzenlenmez.

Bölge Müdürlüğümüz staj kontenjanları sınırlıdır. Bu doğrultuda staj için başvuru yapılması talebin kabul edildiği anlamına gelmez. Staj yapması uygun görülen öğrenciler Kurumumuzun mesai ve çalışma sistemine uymakla yükümlüdür. Uymayanlar hakkında gerekli işlem başlatılabilecektir. Kurumun yetki ve görev alanı ile ilgili açıklanmasında mahsur görülen veya açıklandığında Kurumu idari ve mali olarak yükümlülük altına koyabilecek bilgi ve sır niteliğinde olan belgelerin yayınlanması, paylaşılması veya izinsiz saklanması yasaktır. Bahsi geçen hususları staj başvurusu yapan ve staja başlayacak olan öğrenciler kabul etmiş sayılır.

 Staj Başvurusu Yapılacak Bölümler

İnşaat Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Ziraat Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği

Makine Mühendisliği