ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ DAİMİ İŞÇİ ALIMI SINAV SONUCU DUYURUSU

17.05.2022 / Gösterim Sayısı : 420 / Arşiv

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ DAİMİ İŞÇİ ALIMI SINAV SONUCU DUYURUSU


 Bölge Müdürlüğümüz emrinde Temizlik Görevlisi pozisyonunda Engelli ve Eski Hükümlü daimi Düz işçi olarak istihdam edilmek üzere alınacak kişilerin tespitine esas olmak üzere 16 Mayıs 2022 tarihinde saat 13:30’da yapılan sözlü sınavları sonucu aşağıda belirtilmiştir.

ENGELLİ

 Sıra No

Adı Soyadı

T.C. Kimlik No

 

Sınav Sonucu

1

Veli KILIÇ

202*****142

Asil

2

Mustafa ŞAVLI

501*****882

   1. Yedek

3

Edanur ÖZER

263*****522

               2. Yedek


ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖRLE MÜCADELE

Sıra No

Adı Soyadı

T.C. Kimlik No

 

Sınav Sonucu

1

Tolga TEKE

268*****464

Asil

2

Ali AYGÜN

402*****480

                 Asil

 

“Asil” kazanan olarak belirlenen bu kişilerin aşağıda yazılı belgeleri, daha önce teslim ettikleri belgelere ilave olarak 26 Mayıs 2022 tarihi saat 17.00’a kadar dilekçe ekinde DSİ 1. Bölge Müdürlüğü (BURSA) adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

*Adli Sicil Kaydı (E-devlet barkodlu)

* Eski Hükümlüler için Temizlik vb işlerde çalışmasına engel herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığını gösterir Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından alınan sağlık kurulu raporu (Asıl)

 

*Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu (Sağlık Bakanlığından onay almış) (Asıl)

 

*Fotoğraf (4 Adet/Erkek Adaylar İçin Takım Elbise ve Kravat Olacak Şekilde)

 

*Kamu Kurumuna İlk Defa Atanacaklar İçin Başvuru Formu (Ekli form elektronik ortamda doldurularak imzalanıp fotoğraflı bir şekilde teslim edilecek)

 

*Güncel İkametgah Belgesi (e-Devlet çıktısı barkodlu)

 

* Askerliğini Durum Belgesi (E-devlet çıktısı barkodlu)

 

Adayların öncelikle arşiv araştırması yapılacak olup, tamamlanmasına müteakip diğer belgelerle birlikte değerlendirilmek ve uygun görülmesi halinde atama işlemlerinin yapılmasına esas olmak üzere yetkili DSİ Genel Müdürlüğüne (Ankara) gönderilecektir.

Bu duyuru tebligat hükmünde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur!

ilk-defa-atanacaklar-bilgi-formu-27082020.docx